ORGANIZING COMMITTEE
President:P. Kosmidis
Co-President:C. Iliadis
Members:I. Boukovinas
N. Diamantakis
A.M. Dimopoulos
G. Fountzilas
S. Kosmidis
I. Mountzios
E. Panoilias
D. Pectasides
E. Samantas

SCIENTIFIC COMMITTEE
President: P. Kosmidis
Members:C. Andreadis
I. Andreou
G. Aravantinos
D. Bafaloukos
C. Bakogiannis
S. Gougoulakis
K. Iliadis
S. Kosmidis
H. Linardou
A. Psyrri
E. Samantas
P. Skarlos
Back to Top